Informacioni sistem za agencije za nekretnine

Cilj projekta REES (Real Estate Enterprise Solution) je da se podaci o nekretninama koje poseduje agencija za nekretnine efikasno organizuju, administriraju i prezentuju krajnjem korisniku. REES je u suštini softver za agencije za nekretnine.

Pozicije svih nekretnina i zemljišta mogu se obeležiti i memorisati na Google satelitskim snimcima, što se najčešće koristi za interne potrebe agencije.

  • ReCRM (Real Estate Customer Relationship Manager) je aplikacija koju agenti koriste u svakodnevnom radu i predstavlja srce sistema. Posredstvom ove aplikacije se ažuriraju podaci o nekretninama, vlasnicima nekrenina i klijentima, koje agencija prikuplja. Aplikacija ReCRM je realizovan kao WEB rešenje, što podrazumeva fleksibilnost, robusnost i jednostavnost upotrebe.
  • WEB sajt agencije prezentuje sve javne podatke klijentima i ima iste funkcionalne karakterisnike kao aplikacija REES koju koriste operateri u agenciji. Napredni sistem pretrage baze nekretnina omogućava klijentu zadavanje jako složenih kriterijuma pretrage, koji pored standardnih atributa (kvadratura, broj soba, opremljenost…) uključuje čak i broj klima uređaja, vrsta i broj telefonskih i internet linija, broj garažnih mesta… Web apliacija je dostupna i sa smartphone-a i tablet-a u prilagođenoj formi.
  • Sinhronizator (komunikacioni modul, updater) je deo sistema, koji se stara o tome da podaci na WEB sajtu u svakom trenutku budu ažurni i da odgovaraju stvarnom stanju podataka u aplikaciji REES.
  • Mobile gateway je jedinstveno rešenje na tržištu i omogućava automatsko slanje raznih multimedijalnih sadržaja iz sistema direktno na mobilni telefon korisnika.

Sistem u celini ima ulogu da olakša i pojednostavi poslovanje agencije, obezbedi sigurnost i pouzdanost podataka. Prednost ovog rešenja je što se podaci unose jednom na jedinstvenom mestu, a sajt agencije i ostali sistemi koji preuzimaju podatke (npr. www.imovina.net, www.mojkvadrat.com…) se ažuriraju automatski bez potrebe za dodatnom intervencijom.

Projekat je uspešno implementiran u jednoj od vodećih agencija za nekretnine u regionu – Vos Mediator.