Portfolio

Naši proizvodi i realizovani projekti

Logistics Dynamic Transport Management System
 • Kreiranje optimalnih ruta kretanja vozila i rasporeda robe po vozilima
 • Dinamički dnevni plan distribucije i portal za dispečare
 • Napredno izveštavanje o kretanju predviđenim rutama i poštovanju plana
 • Integracija sa ERP sistemima (SAP, MS Dynamics,...)

saznaj više »

Mobilna rešenja za smartphone i tablete
 • Svi naši proizvodi su optimizovani za korišćenje posredstvom mobilnih uređaja
 • Nudimo uslužni razvoj aplikacija za smartphone i tablet uređaje
 • Slanje i prijem SMS poruka. Reklamne SMS kampanje
 • Android, iPhone, iPad, BlackBerry,..

saznaj više »

Informacioni sistem za agencije za nekretnine
 • Aplikacija za administriranje detaljnih podataka o nekretninama i fotografija
 • WEB sajt se automatski ažurira podacima unetim u aplikaciju za administriranje
 • Pozicija nekretnina i placeva na mapi
 • Pristup aplikaciji i sajtu sa smartphone-a za agente

saznaj više »

Enterprise Fleet Management System
 • Vođenje evidencije o intervencijama na vozilima iz flote
 • Vođenje evidencije o troškovima i statistika servisa
 • Servisne intervencije, redovne, vanredne
 • Servisi, KPI servisa, evidencija o delovima i fluidima (ulje, antifriz...)
 • Automatsko obaveštavanje o predstojećim intervencijama
 • Obaveštavanje na osnovu pređenog puta u kilometrima izmerene GPS sistemom praćenja ili vremenski

saznaj više »

Izrada WEB sajtova
Izradili smo brojne WEB sajtove, moderne, visoko ocenjene od strane naručilaca i krajnjih korisnika:
 • Sajtovi zasnovani na HTML5 i CSS3 tehnologijama
 • Custom CMS, Wordpress, Joomla,...
 • Moderni vizuelni identitet i dizajn
 • SEO optimizacija
 • Dostupnost sa smartphone-a i tablet računara je naš standard

saznaj više »

SMS gateway
Jedinstven sistem za masovno slanje SMS poruka
 • Slanje SMS poruka potencijalnim kupcima
 • Direkni marketing
 • Naručivanje putem SMS-a
 • Obaveštenje o akcijama i kampanjama

saznaj više »

WordPress plugin develompent
 • Razvoj plugin-ova za WordPress
 • Prilagođavanje postojećih pluginova potrebama korisnika
 • Razvoj WordPress thema
 • Lokalizcija WordPress rešenja

saznaj više »

Service Delivery Platform
 • Podrzava pružanje usluga paketskog tipa
 • Kompletno rešenje
 • Administriranje paketa
 • Administriranje ugovora
 • Automatsko generisanje računa za usluge

saznaj više »