Mobilne aplikacije

Aaplikacije za mobilne uređaje (smartphone, tablet) su deo našeg portfolia od samih početaka delovanja kompanije. Posedujemo značajno iskustvo u razvoju aplikacija za većinu operativnih sistema za mobilne uređaje koji danas postoje na tržištu.

Aplikacije za mobilne platforme

Takođe, sajtovi i web platforme koje smo razvili prilagođeni su za pristup sa mobilinih telefona svih generacija, kao i sa tablet uređaja.

  • Platforme i tehnologije koje koristimo su

  • Android
  • iOS (iPhone, iPad,…)
  • Windows Mobile
  • WAP, HTML5, CSS3, Touch,…
  • PhoneGap