Enterprise Fleet Management System

Sistem za administriranje intervencija na vozilima voznog parka

  • Enterprise FMS

FMS (Fleet Management System) je sistem namenjen kompanijama koje poseduju veliki vozni park. Sistem se koristi za evidentiranje svih intervencija na vozilima iz flote, automatsko podsećanje u vezi sa predstojećim servisima, na osnovu vremena proteklog od poslednje intervencije i pređene kilometraže izmerene posredstvom GPS sistema za praćenje. Sistem omogućava:

  • Centralizovanu adminstraciju svih intervencija na svim vozilima
  • Vođenje redovnih, vanrednih serevisa, podataka o registracijama, zameni fluida,…
  • Grupisanje intervencija radi izveštavanja i detaljne statistike
  • Vođenje troškova intervencija
  • Vođenje podataka o servisima, intervencijama pojedinih servisnih centara, vremenu odziva servisa, stanju delova.
  • Izveštavanje o KPI servisnih centara
  • Statistika o isplativosti vozila

Fleet Management System