Aplikacija za paketske usluge – Service Delivery Platform

Service Delivery je softverska platforma namenjena korisnicima koji pruzaju usluge klikentima paketskog tipa.

 • Paketski tip usluge podrazumeva usluge svrstane u pakete, pri cemu je svaki paket difinisan:
  • Nazivom paketa
  • Trajanjem (mesec, jedna, dve ili vise godina)
  • Cenom
  • Uslugama koje korisnik dobija
  • Jednim ili vise uredjaja koje korisnik zaduzuje uz paket

service-delivary-application-full

 • Aplikacija nudi mogucnost vodjenja evidencije o svim adresnim i ostalim podacima od zanacaja:
  • Unos
  • Pretraga
  • Prepravka
  • Vodjenje evidencija o rodjendanima
  • 360 stepeni pogled na klijenta
 • Sistem podrzava administaciju paketa i svih podataka od zanacaja za peketeservice-deivery-korisnici-full
 • Platforma omogucava administriranje ugovora:
  • Genrisanje i stampanje ugovora
  • Ugovori se sklapaju za postojeci paket sa novim ili postojecim korisnikom
  • Sistem automatski upozorava na isticanje pretplate na odredjeni paket za korisnika
  • Iz sistema se mogu gererisati uplatnice i racuni za slanje korisnicima
  • Jedan korisnik moze imati vise paketa istovremeno, po vise ugovora
  • Vodi se evidencija o uredjajima koji su korisniku dodeljeni po ugovoru
  • Sistem omogucava zamenu korisnika paketa i prosledjivanje paketa sa jednog na drugog korisnika
 • Sistem podrzava brzi unos ugovora, na jednom ekranu.
 • Svi elementi ugovora se mogu uneti u jednom potezu

service-deivery-paketi

 • Sistem omogucava pun set potrebnih izvestaja
  • Izvestaj o novim klijentima u zadatom vremenskom period
  • Izvestaj o novim ugovorima
  • Izvestaj o isticanju pretplate
  • Izvestaj o uplatama
  • Izvestaj o ostvarenim aktivacijama paketa
  • Izvestaj o zaduzenim i slobodnim uredjajima
 • Sistem omogucava vodjenje evidecnija o uplatama
 • Sistem podrzava import podataka sa drugih sistema ili ebanking-a o uplatama
 • Sistem upozorava na isticanje uplata i generise uplatnice i racune koji se salju direktno korisnicima

service-deivery-ugovori