Početna

 • EGO.RS

Bavimo se razvojem informacionih sistema,  M2M rešenja i aplikacija za mobilne telefone. Naša rešenja su pretežno zasnovana na WEB platformama, dostupnim sa računara, mobilnih telefona ili tablet uređaja.

M2M sistemi i aplikacije koje razvijamo, koriste uglavnom GSM/UMTS mreže i servise koje one pružaju, kako bi se omogućila daljinska kontrola i nadgledanje, kako informacionih sistema, tako i različitih uređaja.

Svesni značaja održivog razvoja, pomogli smo nekoliko projekata korišćenja obnovljivih izvora energije. Namera nam je da i u budućnosti podržavamo slične projekte.

Izradjujemo WEB sajtove i aplikacije za Windows, Android ili Apple iOS (iPhone, iPad) platforme po narudžbini.

Od 2007. godine okupljamo IT stručnjake i entuzijaste, koji poznaju napredne tehnologije i konstantno se usavršavaju, prateći tendencije razvoja komunikacionih i informacionih tehnologija u svetu.

 • Naš portfolio

Proizvodi po kojima smo prepoznatljivi imaju za cilj da olakšaju poslovanjea velikih kompanija, pre svega u oblasti logistike i trgovine. Jedan od naših principa je korišćenje najmodernijih tehnologija

Pogledajte sve proizvode »

Logistics Dynamic Transport Management System
 • Kreiranje optimalnih ruta kretanja vozila i rasporeda robe po vozilima
 • Dinamički dnevni plan distribucije i portal za dispečare
 • Napredno izveštavanje o kretanju predviđenim rutama i poštovanju plana
 • Integracija sa ERP sistemima (SAP, MS Dynamics,...)

saznaj više »

Informacioni sistem za agencije za nekretnine
 • Aplikacija za administriranje detaljnih podataka o nekretninama i fotografija
 • WEB sajt se automatski ažurira podacima unetim u aplikaciju za administriranje
 • Pozicija nekretnina i placeva na mapi
 • Pristup aplikaciji i sajtu sa smartphone-a za agente

saznaj više »

Service Delivery Platform
 • Podrzava pružanje usluga paketskog tipa
 • Kompletno rešenje
 • Administriranje paketa
 • Administriranje ugovora
 • Automatsko generisanje računa za usluge

saznaj više »