SMS Gateway

SMS Gateway predstavlja dodatak za postojeće raznorodne informacione sisteme, koji je jedinstven na tržištu. Cilj je obaveštavanje klijenata putem mobilnog telefona, koje se realizuje posredstvom kratkih tekstualnih (SMS) ili multimedijalnih poruka (MMS, slika, zvuk…).

  • Slanje SMS poruka potencijalnim kupcima
  • Direkni marketing
  • Naručivanje putem SMS-a
  • Obaveštenje o akcijama i kampanjama
  • Aplikacija za laku administraciju brojeva telefona i slanje poruka